Magasabb idősíkú kereskedés

A piaci mozgás impulzusok, korrekciók váltakozása. A trend, amikor az impulzusok kiindulási pontjai rendre egy irányba haladnak, azaz a korrekciók nem sértik meg az aktuálisan érvényes impulzus alappontját. Ha egy mozgás a fentiek szerint nem értelmezhető , akkor azzal nincs dolgom.

Mi az impulzus?

Olyan, egy irányú mozgás, aminek visszatesztelése nem éri el (kanóccal vagy át-zárással) a felhúzott 38,2-es fibo szintet.

Addig húzom a fibó-t, amíg lesz olyan visszateszt, ami eléri a 38,2-es szintet

Az impulzus kiindulása az a szint, ameddig korrekcióról beszélünk, amikor az ár az impulzus ellen kezd mozogni. Az impulzus ellen irányuló mozgás előtt ilyenkor több ellenállási szint van, a korábbi áttörési szintek, illetve meguk a fibo szintek is. Ezek fordító erővel bírhatnak a korrekciós mozgásra a korábbi trend irányába.

Az érvényben lévő impulzus ellenállási szintjei a korrekcióra: A két sárga vonal a kiindulási pont és az első letörési szint. Amikor az ár ebbe a zónába visszatér, már kétesélyes a mozgás, kialakulhat trendforduló de folytatódás is. Ezért ez egy bizonytalan zóna, amíg itt az ár, nem kereskedem.
A lila szint egy jelentős szint, illetve a fibo szinteken a 38,2 és a 61,8szintek között is nagyon gyakran fordul az ár.

Amikor az érvényben lévő impulzussal ellentétes irányban kezdenek csúcsok és völgyek kialakulni, akkor beszélhetünk korrekcióról. Mivel az idő nagy részében az ár korrigál, ezért fontos a korrekció ismerete. A legnagyobb potenciálú kereskedéseket a korrekciók után, az előző vagy felettes trend irányába érdemes megkötni.

A sárga szintek jelölik a fordulat előtti utolsó impulzus kiindulási zónáját. Az impulzus után emelkedni kezdenek a völgyek, bekerül a kiindulási zónába, majd abból is kitör. A fordulás a nyillal jelölt pontban érvényesül.

A fenti irányváltás egy magasabb időkeretben zajló eső trend korrekciójának kezdete. Kibontva a kialakult mozgást részletesebben körbeírom a belépési stratégiát, a kilépési stratégiát és a pozíció méretezési stratégiát.

Hetesen ereszkedő trend figyelhető meg:

Az ebben kialakult korrekció naposon kinagyítva vonalchart-on:

Az egyes ponttal jelölt impulzus kiindulási sáv legyőzésekor kezdődött a korrekciós mozgás a hetes ereszkedő trend ellen. Májusban ért véget a korrekció, amikor a kettessel jelölt emelkedő impulzust legyőzték az eladók, és áttörte a mozgás a szinteket. Az így kialakult ereszkedő impulzus kiindulási pontja és letörési szintje a hármas sávot alakítja ki.

A kereskedés menete:

Megvizsgálom naposon, hogy éppen milyen helyzetben van az ár. Ha impulzus van folyamatban, és a célár(ak) még messze vannak, akkor alacsonyabb szinten lépek be trendirányba 50%-os kockázattal. (A típusú belépés)

Ha naposon korrekciós mozgásban vagyunk, akkor alacsonyabb síkon a korrekció harmadik hullámának kezdetétől be lehet lépni a napos trend ellen 25%-os kötésmérettel, de csak ha nem sérül a korrekciós trendvonal, vagy ha nem vagyunk az impulzus kiindulási zónájába. (C típusú belépés)

Ha a korrekcióban fordulat látszik és kialakul trend irányú szintáttörés, akkor lehet 100%-os kockázattal piacra lépni. (AA típusú belépés)

AA típusú belépés: a naposon a korrekció befejezésének jelei látszanak, kialakul már alacsonyabb alj, megtörtént az utolsó felfele impulzus kezdetének letörése. Ekkor H1-ben trendvonal és kiindulási szint törése után gyertyastoppal betett short kötés.
A típusú belépés: itt egy folyamatban lévő napos raliba lépünk be, a célárak már közelebbiek. Óráson kialakuló korreksió törésénél történik a felettes trend irányába a belépés
B típusú korrekció: az eső napos trendbe kialakult korrekció harmadik (C) hullámába belépés. Itt a legkisebb a pozíció méret.

Célárak trendirányban a napos 161,8%-os szint. Trendel szembern a korábbi csúcs.